banner-2
slide-1
silde-2
slide-4
INOVANCE-may-keo
Posted by: admin Category: Giải Pháp Comments: 0 Post Date: Tháng Chín 10, 2018

Ngành nhựa, ngành sản xuất cao su, lốp xe

Các bộ điều khiển AC & DC của Inovance có độ chính xác, độ tin cậy cho dây chuyền sản xuất liên tục hay sản xuất theo từng mẻ. ổn định tốc độ chính xác và duy trì điều khiển tỷ lệ chính xác giữa các phần với nhau. Hệ thống điều khiển kỹ thuật số của chúng tôi giảm sự trôi thường hay thấy trong hệ thống điều khiển dạng analog (tương tự) và chịu công suất khởi động lớn và sốc tải trong quá trình sản xuất cao su và lốp xe.

Chúng tôi thiết kế hệ thống máy đùn nhựa và cho toàn bộ quá trình cho khách hàng. Máy đùn nhựa yêu cầu hệ thống có khả năng điều khiển tốc độ chính xác cùng với bộ đồng sử lý với các chương trình ứng dụng của chúng tôi thiết kế điều khiển quá trình theo yêu cầu của thị trường.

  • Máy đùn.
  • Khuấy..
  • Tạo hình.
  • Tạo hình theo nhiệt
  • Máy trộn.
  • Băng tải
  • Cán tráng…

* Tủ điện cho máy ó keo *

INOVANCE-may-keo

Inovance-May-tron-dung

Share this post


0909 664 780