banner-2
slide-1
silde-2
slide-4
day-cap
Posted by: admin Category: Giải Pháp Comments: 0 Post Date: Tháng Chín 10, 2018

Sản xuất Giấy / Màng mỏng/ Dệt

Điều khiển lực căng chính xác và tốc độ được kiểm soát chặt chẽ giảm đứt hay rách cuộn để sản phẩm đầu ra là một cuộn hoàn hảo.

  • Máy giấy tốc độ cao.
  • Dây chuyền tráng màng.
  • Máy đùn .
  • Dệt và nhuộm.
  • Dây chuyền máy in.

Share this post


0909 664 780