banner-2
slide-1
silde-2
slide-4

PLC OMRON

Danh mục:

 • Nguồn cấp: 100-240VAC  Ngôn ngữ lập trình: Ladder diagram
 • Tốc độ thực hiện lệnh: Lệnh cơ bản: 0.01μs; Lệnh đặc biệt: 0.15μs
 • Bộ nhớ chương trình: 20K steps
 • Bộ đếm tốc độ cao: 100 kHz (single-phase), 50 kHz (differential phases), 4 axes
 • Ngõ ra xung tốc độ cao: 100 kHz for 4 axes
 • Cổng truyền thong: Trang bị sẵn cổng USB, chọn lựa thêm RS232C, RS422/RS485
 • Ngõ vào/ra analog:
 • Có thể gắn thêm 7 bộ mở rộng CPM1 và 2 bộ mở rộng CJ1W
 • hức năng thời gian thực (Clock)
 • Nhiệt độ làm việc: 0~55 C
 • Tiêu chuẩn: IEC 61000; JIS C0040; JIS C0041
 • Mô tả
 • Thông số kỹ thuật

Mô tả

Thái Bình Dương – Chuyên phân phối thiết bị tự động hóa cho nhà máy, xí nghiệp.
Chuyên nghiệp – Uy tín – Chất lượng.

plc-omron-i179-3

 • Nguồn cấp: 100-240VAC  Ngôn ngữ lập trình: Ladder diagram
 • Tốc độ thực hiện lệnh: Lệnh cơ bản: 0.01μs; Lệnh đặc biệt: 0.15μs
 • Bộ nhớ chương trình: 20K steps
 • Bộ đếm tốc độ cao: 100 kHz (single-phase), 50 kHz (differential phases), 4 axes
 • Ngõ ra xung tốc độ cao: 100 kHz for 4 axes
 • Cổng truyền thong: Trang bị sẵn cổng USB, chọn lựa thêm RS232C, RS422/RS485
 • Ngõ vào/ra analog:
 • Có thể gắn thêm 7 bộ mở rộng CPM1 và 2 bộ mở rộng CJ1W
 • hức năng thời gian thực (Clock)
 • Nhiệt độ làm việc: 0~55 C
 • Tiêu chuẩn: IEC 61000; JIS C0040; JIS C0041
 • Nguồn cấp: 100-240VAC  Ngôn ngữ lập trình: Ladder diagram
 • Tốc độ thực hiện lệnh: Lệnh cơ bản: 0.01μs; Lệnh đặc biệt: 0.15μs
 • Bộ nhớ chương trình: 20K steps
 • Bộ đếm tốc độ cao: 100 kHz (single-phase), 50 kHz (differential phases), 4 axes
 • Ngõ ra xung tốc độ cao: 100 kHz for 4 axes
 • Cổng truyền thong: Trang bị sẵn cổng USB, chọn lựa thêm RS232C, RS422/RS485
 • Ngõ vào/ra analog:
 • Có thể gắn thêm 7 bộ mở rộng CPM1 và 2 bộ mở rộng CJ1W
 • hức năng thời gian thực (Clock)
 • Nhiệt độ làm việc: 0~55 C
 • Tiêu chuẩn: IEC 61000; JIS C0040; JIS C0041
0909 664 780