banner-2
slide-1
silde-2
slide-4

Biến tần trung thế Inovance

Danh mục: ,

Biến tần trung thế Inovance:

  • HD3X: điện áp ngõ vào 1140V ~ 6600V
  • HD7X: điện áp ngõ vào 3KV ~ 10KV
  • HD7X: điện áp ngõ vào 3KV ~ 10KV
  • Mô tả
  • Tài liệu
  • Thông số kỹ thuật

Mô tả

Biến tần trung thế Inovance:

  • HD3X: điện áp ngõ vào 1140V ~ 6600V
  • HD7X: điện áp ngõ vào 3KV ~ 10KV
  • HD7X: điện áp ngõ vào 3KV ~ 10KV

bien-tan-trung-the-inovance

đang cập nhật ...

đang cập nhật ...

0909 664 780