banner-2
slide-1
silde-2
slide-4
inovance-may-det-bao-pp-600x427
Posted by: admin Category: Giải Pháp Comments: 0 Post Date: Tháng Chín 10, 2018

Ngành dệt may

Hệ thống chuyên dụng cho ngành dệt may (Specialized textile system)

  • LOTUS100 hệ thống điều khiển điều chế không khí bằng điện tốc độ cao IAC200 (IAC200 series high-speed modular air-jet electric control system LOTUS100)
  • LOTUS100 bộ xả bằng điện và Drive servo rải (LOTUS100 series specialized electronic let-off and take-up servo drive)
  • Biến tần ngành dệt may chuyên dụng TE350 dành cho máy cuốn tốc độ cao (TE350 series specialized textile AC Drive for high-speed winder)

inovance-may-det-bao-pp-600x427

Share this post


0909 664 780