banner-2
slide-1
silde-2
slide-4
day-cap-2
Posted by: admin Category: Giải Pháp Comments: 0 Post Date: Tháng Chín 10, 2018

Dây & Cáp điện

Dây chuyền kéo dây đồng, thép , yêu cầu momen khởi động cao và điều khiển momen phải tinh & mịn đồng thời điều khiển đồng tốc độ hoàn hảo để ngăn ngừa dây bị đứt hay giản.

Điều khiển ổn định và theo sát tốc độ nghiêm ngặt giữa máy đùn và phần bọc “ capstant” bảo đảm độ dày lớp cách điện hoàn hảo. Quan hệ này có thể là tuyến tính hay không tuyến tính phụ thuộc theo tốc độ dài.

Các bộ điều khiển hãm tái sinh với hãm động năng và/ hay thiết kế theo kiểu nối chung bus DC để duy trì lực căng trong toàn bộ hệ thống. Chúng tôi có thuật toán để điều khiển dòng cho phần ủ /luyện  để điều khiển chính xác từng lớp cáp.

day-cap day-cap-2

Share this post


0909 664 780